Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Mieszkańcy Płocka mogli skorzystać z porad wielu specjalistów

Dzięki współpracy z Fundacją ORLEN „DAR SERCA” mieszkańcy Płocka mogli skorzystać z porad wielu specjalistów – m.in. okulisty, onkologa, chirurga i otolaryngologa, a także z różnych badań – wykonywano m.in. spirometrię i badania słuchu.

Wielu mieszkańców Płocka wybrało się do medycznego miasteczka po to, aby porozmawiać z dyżurującym chirurgiem onkologiem. Większość zgłaszających się osób interesował jeden problem – jak zabezpieczyć się przed nowotworami, szczególnie w przypadku, gdy w rodzinie występowały już tego typu choroby. – Pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka, do której należą osoby pochodzące z rodzin dotkniętych chorobami nowotworowymi, chcieli wiedzieć, co mogą zrobić, aby w przyszłości uniknąć choroby – mówił prof. Andrzej Szawłowski z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. – Pytali także o dietę zmniejszającą ryzyko zachorowania. Coraz większe zainteresowanie tym tematem cieszy specjalistów, ponieważ wiele nowotworów rozwija się właśnie w wyniku błędów żywieniowych. Zmiana diety na bardziej zdrową i racjonalną to jeden z elementów profilaktyki przeciwnowotworowej – wyjaśniał. Odwiedzający stanowisko onkologa pytali także, z jakimi zmianami skórnymi należy bezwzględnie udać się do specjalisty. To efekt wieloletniej kampanii informacyjnej na temat czerniaka, najbardziej niebezpiecznego raka skóry.

Mieszkańcy Płocka mogli zbadać także swój wzrok, z czego chętnie korzystali. – Tego typu akcje są bardzo ważne i potrzebne. Umożliwiają bowiem badanie i konsultację okulistyczną bez oczekiwania w długich kolejkach do przychodni – mówiła dr Aleksandra Opala z Kliniki Okulistycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Z kolei nam, lekarzom, pozwalają skuteczniej edukować pacjentów – uświadamiać im, jak ważna w profilaktyce chorób okulistycznych jest także kontrola chorób ogólnych, internistycznych, takich jak na przykład cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Niezdiagnozowane i nieleczone choroby mają negatywny wpływ na narząd wzroku.

Do dyżurujących w Mobilnym Centrum specjalistów Światowego Centrum Słuchu mieszkańcy Płocka zgłaszali się często z dolegliwościami usznymi i prośbą o kompleksową diagnostykę otolaryngologiczną. – U wielu pacjentów przyczyną problemów było zatkanie uszu woszczyną – mówiła dr Monika Boruta z Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. – U wielu zdiagnozowałam stany zapalne ucha zewnętrznego i przewlekłe zapalenia zatok przynosowych – podsumowała dr Boruta. Warto zwrócić uwagę, że ta ostatnia przypadłość jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza pierwszego kontaktu.

Wielu mieszkańców Płocka przychodziło na wizytę z pełną dokumentacją medyczną. Niektórzy byli już objęci stałą opieką specjalisty. Obecność w ich rodzinnym mieście otolaryngologów z Kajetan stała się dla nich dobrą okazją do wizyty kontrolnej.

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności