Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Badania słuchu w Gnieźnie

9 września gnieźnianie mogli wykonać – w ramach Programu „Po Pierwsze Zdrowie” w Mobilnym Centrum Słuchu – bezpłatnie przesiewowe badania słuchu. Lekarze specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu do Gniezna przyjechali na zaproszenie i dzięki wielkiej uprzejmości Jego Eminencji Ks. Abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski. O możliwości wykonania badań wielokrotnie informowali księża wszystkich parafii w mieście.

W Gnieźnie mieszkańcy najczęściej zgłaszali się z niedosłuchem związanym z wiekiem. W tej grupie wiekowej taka niestety będzie tendencja. Będziemy żyć coraz dłużej. Problem w tym, by dłuższe życie było aktywne i zdrowe. Starzejące się społeczeństwo jest wyzwaniem dla specjalistów wszystkich dziedzin medycyny. Jednakże w otorynolaryngologii jest szczególnie wiele do zrobienia. Dla utrzymania sprawności i niezależności osób w wieku senioralnym niezwykle istotna jest bowiem umiejętność komunikowania się z otoczeniem. We współczesnym świecie ma ona zasadnicze znaczenie. Na początku XX wieku o pozycji człowieka w społeczeństwie decydowały w 93 proc. umiejętności manualne, obecnie miejsce to wyznacza w 94 proc. zdolność komunikowania się oraz odbioru, selekcji i przyswajania bardzo dużej ilości informacji. Trudno pozostawać aktywnym bez sprawnych narządów zmysłów, wzroku czy słuchu. Tymczasem w obecnym świecie coraz więcej osób – zwłaszcza tych wkraczających w wiek senioralny – ma problemy ze słuchem oraz zaburzeniami równowagi. To nie tylko utrudnia komunikację, lecz także zwiększa ryzyko wystąpienia innych zaburzeń.

Wśród rodziców młodszych pacjentów padały m.in. pytania na co zwracać uwagę obserwując słuch dziecka.

– Należy pamiętać, że problem ze słuchem może się pojawić u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważony przez rodziców przez dłuższy czas. – mówi lek. Agata Błażejewska z Poradni Otorynolaryngologicznej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Niedosłuch wpływa na zachowanie dziecka, jego umiejętność koncentracji, powoduje pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju. Te objawy, i wiele innych, kojarzone są częściej z problemami wychowawczymi niż z niedosłuchem. – dodaje lek. A. Błażejewska

Tymczasem typowe objawy wskazujące na możliwość występowania zaburzeń słuchu są łatwe do zaobserwowania. Należy jednak pamiętać, że mogą one występować w różnym nasileniu w zależności od głębokości problemu. Do najczęstszych zaliczamy: opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka; niewyraźną mowę, gubienie początków lub końcówek wyrazów; problemy z pisaniem ze słuchu; trudności z lokalizacją źródła dźwięku; rozkojarzenie, problem z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie w czasie, gdy inni wykonują polecenie nauczyciela; zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu; opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie; trudności z rozumieniem poleceń wydawanych w hałasie, np. na przerwie międzylekcyjnej; częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się „co?”, trudności ze zrozumieniem pytania; siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności; głośne mówienie w cichym pomieszczeniu; siadanie blisko nauczyciela i obserwowanie z uwagą lub wręcz odwrotnie – zajmowanie się sobą w samym końcu sali, czy też słyszenie dźwięków, których inni nie słyszą.

Dziecko u progu nauki szkolnej powinno mieć bogate umiejętności komunikowania się językowego – pełną sprawność wymawiania wszystkich głosek języka polskiego, znaczną sprawność systemową (posługiwanie się poprawnym, gramatycznym zdaniem, także złożonym) oraz pragmatyczną (wypowiedzi dziecka są odpowiednio dopasowane do sytuacji, mogą odnosić zamierzony skutek). Wszelkie zaburzenia słyszenia występujące w tym okresie lub we wcześniejszych latach życia dziecka wywołują skutki natychmiastowe, a problemy z czasem nawarstwiają się, jeżeli zaburzenia te nie są prawidłowo leczone. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie u dziecka uszkodzenia słuchu i podjęcie odpowiednich działań.

W kolejnym tygodniu września Mobilne Centra Diagnostyczne pojadą do: Włocławka (11.09), Połocka (13.09) oraz ponownie do Warszawy (15.09).

 

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności