Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Mobilne Centrum Diagnostyczne ponownie we Włocławku

Zespół specjalistów przyjechał do Włocławka na specjalne zaproszenie Fundacji ORLEN „DAR SERCA”. W medycznym miasteczku na stacji paliw przy ulicy Witosa na mieszkańców miasta czekał zespół specjalistów z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, chirurgii ogólnej i szczękowo-twarzowej. Wykonywano także spirometrię oraz  badania słuchu, mowy, nosa i gardła.

Dyżurujący z Mobilnym Centrum Medycznym chirurg dr Marek Wawszczak najczęściej odpowiadał na pytania związane z chorobą zwyrodnieniową. – Starsi pacjenci skarżyli się na ból i ograniczenia ruchomości stawów. To typowe objawy zwyrodnienia. Problem zaczyna się od uszkodzenia chrząstki, a może skończyć się kalectwem. Niestety, jest to choroba przewlekła i nieodwracalna. Czynnikami, które ją wywołują, mogą być m.in. nadmierne przeciążenie stawu i uszkodzenie jego struktur.

Mieszkańcy Włocławka mieli unikalną szansę skorzystania z konsultacji u prof. Iwony Niedzielskiej, kierownika Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultanta wojewódzkiego ds. chirurgii szczękowo-twarzowej.

W Mobilnym Centrum Diagnostycznym można także było wykonać spirometrię, czyli badanie, które pozwala ocenić pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Ma ona na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Spirometrię powinien wykonywać kontrolnie każdy palacz papierosów powyżej 40 roku życia, nawet jeśli nie odczuwa żadnych dolegliwości ze strony układu oddechowego. I rzeczywiście – jak zaobserwowała pielęgniarka Jadwiga Domaszewicz – we Włocławku głównie palacze zgłaszali się na to badanie. Korzystając z okazji, dopytywali się o konsekwencje zdrowotne długoletniego palenia.

Spirometrię zaleca się również osobom niepalącym, które mają przewlekły kaszel czy duszności. Takie objawy mogą bowiem wskazywać na przykład na tętnicze nadciśnienie płucne. Poradnie czy szpitale zajmujące się leczeniem chorób płuc wymagają skierowania na to badanie. Badania w ramach Programu „Po Pierwsze Zdrowie” to jedna z nielicznych okazji, kiedy pomiar pojemności płuc można było wykonać bezpłatnie i szybko.

Dyżurujący w Mobilnym Centrum Słuchu otolaryngolog odpowiadał najczęściej na pytania dotyczące przyczyn szumów usznych, które coraz częściej pojawiają się także u dzieci. – Rozwój cywilizacyjny niesie różnego rodzaju zagrożenia, czego wyrazem są szumy uszne zgłaszane przez prawie 30 proc. dzieci – mówił m.in. dr Jakub Pachla z Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii IFPS. – Wyniki badań prowadzonych w Instytucie potwierdzają rosnącą skalę tego zjawiska i wskazują, że jest to ważny problem zdrowotny młodego pokolenia Polaków.

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności