Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Eksperci

Dr Katarzyna Becker

Dr Katarzyna Becker

ortodonta

Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej, członek Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Uzębienie Polaków, zarówno osób dorosłych jak i dzieci, jest w dramatycznym stanie. Brakuje edukacji społeczeństwa w kwestii dbania o zdrowie jamy ustnej, brakuje też skutecznych działań w celu powstrzymania utrzymującej się w Polsce od 20 lat epidemii próchnicy. Próchnica dotyka aż 90 proc. siedmiolatków. Ma ją blisko 100 proc. czterdziestolatków. 40 proc. osób w wieku emerytalnym z powodu nieleczonej próchnicy nie ma kompletu zębów. Te statystyki plasują Polskę na jednym z ostatnich miejsc w świecie. Następstwa nieleczonej próchnicy dotyczą najczęściej powikłań zapalnych tkanek otaczających zęby przyczynowe, a te mogą mieć również konsekwencje ogólnozdrowotne. U dzieci w dalszej perspektywie mają istotne znaczenie dla rozwoju narządu żucia. Wady zgryzu o charakterze nabytym, które w znacznej części są właśnie konsekwencją nieleczonej próchnicy, dotyczą najczęściej wtórnych stłoczeń zębów. Nieleczone zęby powodują również odpowiedź ze strony układu chłonnego gardła, co bywa przyczyną dysfunkcji oddychania. Nieprawidłowy tor oddychania wpływa z kolei deformująco na górny łuk zębowy, powodując jego zwężenie, a także zmienia wzorzec wzrostowy twarzoczaszki. W Polsce brak jest zorganizowanych działań na rzecz profilaktyki w stomatologii. Podejmowane są jedynie lokalne inicjatywy. Jedną z nich jest organizowana przez nas od 2003 roku w Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej akcja profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej, którą objęliśmy do tej pory około 30 000 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Akcja ta polega na szeroko zakrojonych badaniach przesiewowych, połączonych z działaniami profilaktycznymi (instruktaż higieny jamy ustnej, usunięcie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów, ocena zgryzu). Personel Polikliniki został również przeszkolony w zakresie obsługi Platformy Badań Zmysłów i przeprowadził badania u 1315 dzieci z Bielska-Białej i okolic. Nasze dotychczasowe zaangażowanie w badania i akcje profilaktyki próchnicy odzwierciedlają nasze głębokie przekonanie, że działania prewencyjne, budowanie świadomości prozdrowotnej, rozwijanie zdrowych nawyków w społeczeństwie to jedyny sposób na trwałą poprawę zdrowia, w tym zdrowia jamy ustnej u dzieci, młodzieży, a w przyszłości i dorosłych.

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności