Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

PO PIERWSZE ZDROWIE 2022

„Program „Po Pierwsze Zdrowie” to możliwość pomocy tysiącom, a może nawet milionom Polek i Polaków. To inwestycja, która zwróci się bardzo szybko.”

Prof. Henryk Skarżynski
Prof. Henryk Skarżyński

Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie” obejmuje szereg działań, podejmowanych w wymiarze ogólnopolskim, w odniesieniu do wszystkich grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. To przedsięwzięcie ma na celu promocję i organizację badań przesiewowych w różnych obszarach medycyny oraz kreowanie postaw prozdrowotnych i solidarności międzypokoleniowej w polskim społeczeństwie. Początkowo Program odnosił się do narządów zmysłów: słuchu, wzroku, równowagi oraz mowy. Ich sprawność ma bowiem decydujący wpływ na jakość komunikacji międzyludzkiej, a tym samym na rozwój współczesnych społeczeństw. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku starzejącej się polskiej populacji, w której rosnąca szybko grupa seniorów już stawia przed nami nowe wyzwania.

Choroby cywilizacyjne stanowią główną grupę schorzeń, które decydują o kondycji społeczeństwa. Stanowią one największe zagrożenie dla zdrowia i życia, a ich leczenie pochłania największe nakłady finansowe. Od lat nieodmiennie należą do nich: choroby układu krążenia, choroby onkologiczne oraz choroby układu nerwowego i narządów zmysłów rozwijające się na podłożu zmian neurodegeneracyjnych, zwłaszcza w wieku senioralnym.

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie aktywnych postaw społecznych w odniesieniu do naszego zdrowia oraz solidarności międzypokoleniowej stanowiących fundamenty systemu wspierania opieki zdrowotnej Polaków. Powyższa idea zostanie zrealizowana poprzez:

  • bezpośrednie badania Polaków przez wielospecjalistyczne zespoły medyczne w kilku miejscowościach we wszystkich regionach kraju. Zespoły te będą przeprowadzały w Mobilnych Centrach Medycznych badania przesiewowe. Szacunkowo z konsultacji, badań i porad skorzysta kilkaset osób;
  • dotarcie do milionów obywateli za pośrednictwem środków masowego przekazu, radia, telewizji, Internetu oraz prasy ogólnodostępnej i specjalistycznej, z informacjami o stanie zdrowia Polaków i możliwościach wczesnego wykrywania wielu schorzeń;
  • organizację w mediach debat o zdrowiu Polaków;
  • zorganizowanie przez naukowców, klinicystów praktyków, ekspertów z różnych dziedzin medycyny i innych obszarów życia publicznego 4. Kongresu „Zdrowie Polaków 2022”.

W tym roku widzimy się w*:

  • Płocku – 29 maja
  • Uniejowie – 2 lipca
  • Działoszynie – 9 lipca
  • Sieradzu – 6 sierpnia

*lista lokalizacji będzie uaktualniania na bieżąco

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności