Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Prof. Henryk Skarżyński podsumował w Senacie RP Program „Po Pierwsze Zdrowie”

Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu, że możemy się po raz kolejny spotkać w Senacie RP i rozmawiać z udziałem Jego i parlamentarzystów o ważnych problemach dotyczących służby zdrowia i nauk medycznych. Logo Programu „Po Pierwsze Zdrowie” powstało podczas spotkania w siedzibie Polskiego Radia z panem Rafałem Porzezińskim – Dyrektorem Radowej Jedynki, kiedy wspólnie zastanawialiśmy się i szukaliśmy symbolu, który byłby odzwierciedleniem naszych wspólnych działań. Program ten nie miałby bowiem większego odzewu, gdyby nie współpraca środowiska medycznego z dyrekcją i dziennikarzami Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i przedstawicielami innych mediów. Program został zainicjowany przeze mnie, a następnie wsparty przez Komitet Nauk Klinicznych PAN i Radę Główną Instytutów Badawczych. Głównym realizatorem w roku 2017 było Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, Towarzystwa Naukowe i zespoły eksperckie z wielu specjalności medycznych. Przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane z głównymi partnerami: Polskim Radiem i TVP oraz pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej.

Cały ciężar organizacyjny i logistyczny pierwszej edycji Programu „Po Pierwsze Zdrowie” wzięliśmy, jako zespół Światowego Centrum Słuchu IFPS, na siebie i z dumą mogę powiedzieć, że było to, największe tego lata, przedsięwzięcie niekomercyjnego wsparcia zdrowia Polaków. W Programie wzięli udział eksperci i przedstawiciele różnych dziedzin medycyny: periodontologii, otolaryngologii, audiologii, foniatrii, kardiologii, okulistyki, urologii, dermatologii, chirurgii naczyniowej, rehabilitacji, neurologii i dietetyki. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie młodych lekarzy, studentów z kół naukowych, techników, pielęgniarek, którzy z wielkim entuzjazmem, zaangażowaniem i pasją, wzięli udział w Programie. Nie tylko z uśmiechem przyjmowali setki pacjentów, ale także chętnie zbierali dane ankietowe, wypełniali kwestionariusze, z których powstanie specjalny raport z wytycznymi do badań przesiewowych w różnych specjalnościach medycznych. Pierwsza edycja Programu była pilotażowa, choć realizowana z dużym rozmachem w całej Polsce przez całe lato.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia było przeprowadzanie badań przesiewowych w różnych specjalnościach na rzecz promocji powszechnych programów profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrywanie wielu schorzeń, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych. Aby było to możliwe, zaproponowaliśmy – jako środowisko medyczne – konkretne działania, gdyż samo mówienie o problemach nie wystarczy. Trudności ze zrozumieniem i z dostępem do możliwie powszechnych badań przesiewowych, mogą dotyczyć dużych grup społecznych, a nawet całych populacji. Jeżeli dotyczy to milionów osób, to niewielki błąd organizacyjny czy merytoryczny, w założeniach, jest powielany i zwielokrotniony. Przed zaproponowaniem takich badań masowych konieczne jest dopracowanie wszystkich, nawet najmniejszych detali. Jeżeli chcemy powiedzieć polskiemu społeczeństwu, że jesteśmy w stanie – jako środowisko medyczne – zorganizować na szeroką skalę powszechne badania przesiewowe, to musimy pamiętać, że badania te muszą być szeroko dostępne.

Mieliśmy zatem na celu dotarcie do jak największej liczby osób, które chciały skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Myślę, że to założenie udało się zrealizować: podczas tegorocznej trasy „Lata z Radiem” udzielono konkretnych porad lub przeprowadzono konsultacje u ponad 5000 zainteresowanych i znacznej grupy ich rodzin i bliskich. W większości były to bardzo konkretne rozmowy i wskazówki, które kierowały pacjenta na dalsze leczenie do właściwej jednostki, skracały czas wielospecjalistycznej diagnostyki.

Jednocześnie celem Programu było również zebranie wielu informacji i opracowanie konkretnych raportów, tzw. twardych danych, które winny być uwzględniane w konstruowaniu polityki zdrowotnej Państwa. W formie odpowiedniego raportu zostaną one przygotowane dla Ministerstwa Zdrowia. Nie chcemy mówić o Programie, jako o jednorazowej akcji. Mamy zamiar osiągnąć sukces, na który stać nasze środowisko i stworzyć Program Wielospecjalistycznego Całorocznego Wsparcia Zdrowia Polaków – Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym.
Często przypomina się, że nasze społeczeństwo się starzeje. Niestety poza retoryką, nie spotykamy często konkretnych działań czy wręcz programów, by wyjść temu naprzeciw chcemy i możemy to zmienić.

Jak już wspomniałem konkretnej pomocy udzieliłyśmy tysiącom mieszkańców miejscowości i miast w całej Polsce. W tym całym rodzinom.
Podczas Programu uzyskaliśmy twarde dane, które – po opracowaniu przez ekspertów poszczególnych specjalności – powinny być uwzględnione w konstruowaniu polityki zdrowotnej Państwa. Dane te potwierdzają potrzebę ponownego zorganizowania takiego przedsięwzięcia jakim jest Program „Po Pierwsze Zdrowie”, który pozwala na wcześniejsze wykrycie wielu chorób, zwłaszcza tych określanych mianem cywilizacyjnych, które dotyczą dużych grup społecznych.

Wyniki badań tylko w naszej specjalności pokazują zatrważające dane: ponad 70% badanych pacjentów w najstarszej grupie wiekowej – senioralnej ma problemy ze słuchem. Program jest zatem jedną z niewielu form dotarcia do tej coraz większej, ale zamkniętej w domach, mało aktywnej grupy docelowej.

Do kolejnej edycji Programu w 2018 r. chcemy zaprosić również przedstawicieli nowych specjalności, tak aby był jeszcze bardziej atrakcyjny dla Polaków. Pomysł ten stawia nas jednak przed odpowiedzią na pytanie, jaki ma być czas trwania, zasięg i zakres przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, aby było to przedsięwzięcie całoroczne z udziałem jak największej liczby specjalności.
W związku z kontynuacją zakończonej akcji, planujemy także wzmocnienie roli Polskiej Akademii Nauk i współpracującego z nią grona ekspertów w ramach Komitetu Nauk Klinicznych oraz Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, grona konsultantów krajowych, aby byli oni jak największym wsparciem merytorycznym dla Ministerstwa Zdrowia w obszarze, który obejmuje Program.

Podczas kolejnej edycji Programu – jako przedstawiciele otolaryngologii, audiologii, foniatrii – planujemy prezentację jednego z naszych najnowszych innowacyjnych osiągnięć – Kapsuły Badań Zmysłów. Jest to zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów, czyli słuchu, wzroku, równowagi, smaku, powonienia. Przy realizacji tego projektu współpracujmy m.in. z Politechniką Warszawską, Instytutem Narządów Zmysłów, Katedrą Okulistyki II Wydz. Lek. WUM, Katedrą Otolaryngologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy i wieloma innymi eksperckimi zespołami. Obecnie nie ma na świecie takiego zintegrowanego systemu urządzeń, dzięki któremu można wykonać badanie najważniejszych narządów zmysłów, w jednym miejscu i krótkim czasie. Aby diagnozować zaburzenia kolejnych narządów, pacjenci muszą odwiedzić kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt i nierzadko długie miesiące oczekiwań na konsultacje. Dla wielu osób diagnostyka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują z badań i leczenia. Co istotne, zawartość zintegrowanych urządzeń – umieszczonych w takiej uniwersalnej kapsule – umożliwiać będzie nie tylko diagnostykę, lecz także zdalną telerehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządów zmysłów – w tym na przykład osób ze wszczepionym implantem słuchowym. Odsetek pacjentów dotkniętych schorzeniami narządów zmysłów rośnie, zarówno wśród dzieci jak i w grupie seniorów. Niewykryte i nieleczone zaburzenia u dzieci utrudniają ich rozwój, a po 65 roku życia są jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego i zawodowego. Jest szansa, że dzięki nowemu urządzeniu uda się w znacznym stopniu rozwiązać te problemy. Dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym będzie możliwe zebranie wszystkich wyników badań wykonanych w każdej Kapsule i przetworzenie ich w zintegrowany sposób, tak – aby łatwo można było wyciągnąć wnioski na temat wielu chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których diagnostyka jest możliwa.

Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy bardzo aktywnie włączyli się do realizacji Programu. Szczególne podziękowania kieruję do liderów: prof. Grzegorza Opali, prof. Renaty Górskiej, prof. Iwony Grabskiej-Liberek, prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Tomasza Konopki, prof. Sławomira Majewskiego, prof. Piotra Radziszewskiego, prof. Marii Barcikowskiej, prof. Piotra Andziaka. Dziękuję wszystkim młodym lekarzom i studentom z kół naukowych, którzy brali udział w Programie. Dziękuję również Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu, że o Programie tyle mówiono, a naszą pracę pokazywano.

Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze wystąpienia i prezentacje. To, że zechcieliście się podzielić z nami Waszą wiedzą uważam, za bezcenne. Od lat praktykujemy formę dialogu ekspertów i dziennikarzy z udziałem Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego w Senacie RP.
Dziś wysłuchaliśmy wielu znakomitych wystąpień naukowców oraz komentarzy znanych nam z radia, telewizji, prasy świetnych i lubianych dziennikarzy zajmujących się tematyką naukową, medyczną i codziennej służby zdrowia.
Dziękuję wszystkim za współpracę.

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności