Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

PO PIERWSZE ZDROWIE 2019

„Program „Po Pierwsze Zdrowie” to możliwość pomocy tysiącom, a może nawet milionom Polek i Polaków. To inwestycja, która zwróci się bardzo szybko.”

Prof. Henryk Skarżynski
Prof. Henryk Skarżyński

Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie” obejmuje szereg działań, podejmowanych w wymiarze ogólnopolskim, w odniesieniu do wszystkich grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. To przedsięwzięcie ma na celu promocję i organizację badań przesiewowych w różnych obszarach medycyny oraz kreowanie postaw prozdrowotnych i solidarności międzypokoleniowej w polskim społeczeństwie. Początkowo Program odnosił się do narządów zmysłów: słuchu, wzroku, równowagi oraz mowy. Ich sprawność ma bowiem decydujący wpływ na jakość komunikacji międzyludzkiej, a tym samym na rozwój współczesnych społeczeństw. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku starzejącej się polskiej populacji, w której rosnąca szybko grupa seniorów już stawia przed nami nowe wyzwania.

Choroby cywilizacyjne stanowią główną grupę schorzeń, które decydują o kondycji społeczeństwa. Stanowią one największe zagrożenie dla zdrowia i życia, a ich leczenie pochłania największe nakłady finansowe. Od lat nieodmiennie należą do nich: choroby układu krążenia, choroby onkologiczne oraz choroby układu nerwowego i narządów zmysłów rozwijające się na podłożu zmian neurodegeneracyjnych, zwłaszcza w wieku senioralnym.

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie aktywnych postaw społecznych w odniesieniu do naszego zdrowia oraz solidarności międzypokoleniowej stanowiących fundamenty systemu wspierania opieki zdrowotnej Polaków. Powyższa idea zostanie zrealizowana poprzez:

  • bezpośrednie badania Polaków przez wielospecjalistyczne zespoły medyczne w kilkudziesięciu miejscowościach we wszystkich regionach kraju. Zespoły te będą przeprowadzały w Mobilnych Centrach Medycznych badania przesiewowe, specjalistyczne lub ankietowe. Szacunkowo z konsultacji, badań i porad skorzysta kilkadziesiąt tysięcy osób;
  • dotarcie do milionów obywateli za pośrednictwem środków masowego przekazu, radia, telewizji, Internetu oraz prasy ogólnodostępnej i specjalistycznej, z informacjami o stanie zdrowia Polaków i możliwościach wczesnego wykrywania wielu schorzeń;
  • przeprowadzenie podczas całej trasy po kraju serii wykładów popularnonaukowych transmitowanych on-line w internecie dla kilkudziesięciu tysięcy uczestników. Trasa badań będzie realizowana z partnerami medialnymi – ogólnopolskimi, regionalnymi i specjalistycznymi;
  • organizację w mediach debat o zdrowiu Polaków;
  • zorganizowanie przez naukowców, klinicystów praktyków, ekspertów z różnych dziedzin medycyny i innych obszarów życia publicznego w Centrum Nauki Kopernik Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”.

Wydarzeniami specjalnymi, ilustrującymi polskie osiągnięcia medyczne i naukowe o międzynarodowym zasięgu, podczas których będzie promowany Program „Po Pierwsze Zdrowie” będą:

  • II Światowy Kongres Otologii (2nd World Congress of Otology), który po raz pierwszy w swojej historii zostanie zorganizowany w Europie;
  • 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia w rozwoju współczesnego człowieka”;
  • trzecie Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Mistrzów i Uczniów”;
  • finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”;
  •  premiera musicalu „Przerwana cisza” z udziałem pacjentów i profesjonalnych artystów, eksponująca osiągnięcia i perspektywy nauki oraz medycyny w Polsce i na świecie.

Badania przesiewowe i kliniczne będą trwały nieprzerwanie przez cały rok, a szczególnie intensywnie latem 2019 r. Efekty Programu zostaną podsumowane podczas specjalnej debaty w Parlamencie RP.

Program „Po Pierwsze Zdrowie” odbywa się pod Patronatem Honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

 

 

 


Tegoroczna trasa Programu

mapa LzR

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności