Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Mobilne Centrum Diagnostyczne ponownie w Warszawie

IX Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, który odbył się w Warszawie 15 września 2018, był także okazją do skorzystania z porad lekarzy specjalistów. Tym razem w Mobilnym Centrum Diagnostycznym na mieszkańców Warszawy czekali nie tylko otolaryngolodzy, audiolodzy i foniatrzy. Dzięki współpracy z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” warszawiacy mogli wykonać analizę i ocenę składu ciała.  

Centrum Zdrowia Dziecka reprezentowały dr Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska oraz mgr Honorata Kołodziejczyk z Pracowni Antropologii, które namawiały warszawiaków do wykonania bioimpedancji elektrycznej, czyli oceny składu ciała.

Analiza składu ciała ma duże znaczenie w ocenie stanu odżywienia pacjenta. – mówiła mgr Honorata Kołodziejczyk z Centrum Zdrowia Dziecka – Dzięki tej metodzie można w szybki sposób zidentyfikować dzieci i dorosłych z nadwagą i otyłością oraz niedożywionych. Badanie składu ciała metodą BIA jest całkowicie bezinwazyjne i bezpieczne a czas badania jest bardzo krótki i wynosi 0,5 – 2 min. Warszawiacy bardzo chętnie korzystali z tego badania, a większość była zaskoczona wynikiem. – dodała mgr H. Kołodziejczyk

Metoda bioelektrycznej impedancji wykorzystuje zdolność tkanki mięśniowej do przewodnictwa elektrycznego i polega na zmierzeniu całkowitego wypadkowego oporu elektrycznego ciała, stanowiącego pochodną rezystancji (oporu biernego) i reaktancji (oporu czynnego). Wprowadzony prąd zmienny o niskim natężeniu powoduje wytworzenie się homogenicznego pola elektrycznego o stałym natężeniu i wysokiej częstotliwości. Analizator InBody S10 działający w zakresie 1, 5, 50, 250, 500 i 1000 kHz; umożliwia bardzo dokładny pomiar składu ciała, oparty na 8-punktowym systemie dotykowych elektrod, co zapewnia powtarzalność i czułość pomiarów. Oprócz analizy składu całego ciała, wykonywana jest również analiza w poszczególnych komponentach (prawa i lewa ręka, prawa i lewa noga oraz tułów).

W analizie składu ciała metodą BIA oceniane są następujące parametry: tkanka tłuszczowa MBF, beztłuszczowa masa ciała LBM, masa tkanek miękkich SLM, masa tkanki mięśniowej SMM, całkowita zawartość wody TBW, zawartość wody wewnątrzkomórkowej ECW, zawartość wody zewnątrzkomórkowej ICW, wskaźnik ECW/TBW, minerały oraz białko,

BIA może być wykonana u dzieci od 1 – 3 roku życia (w zależności od aparatu) oraz u osób dorosłych. Kryteria ograniczające to: masa ciała pacjentów w zakresie 10-250 kg  oraz wysokość ciała 95 – 220 cm.

Podczas pikniku warszawiacy mieli możliwość zbadania także swojego słuchu. Jak w każdym mieście, które odwidziało Mobilne Centrum Słuchu chętnych na konsultacje z otolaryngologiem i badanie audiometryczne nie brakowało.

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności