Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Podsumowanie trzeciej edycji Programu „Po Pierwsze Zdrowie”

Witam Państwa na konferencji w Senacie RP „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”, zorganizowanej wspólnie z Marszałkiem RP – dr. Stanisławem Karczewskim. Jako inicjator tego wydarzenia zapraszam do udziału w debacie oraz posiedzeniu okrągłego stołu, podczas którego wspólnie z grupą wybitnych ekspertów z różnych dziedzin medycyny podsumujemy trzecią edycję „Wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i wsparcia zdrowia Polaków – Po Pierwsze Zdrowie” w 2018 r. Mam przekonanie, że dyskusja w tym gronie stanie się znaczącym krokiem w kierunku opracowania, a następnie wdrożenia w polskim systemie ochrony zdrowia szeroko zakrojonego programu profilaktyki, o jakim mówi się w Polsce, niestety bez większych efektów, od wielu lat.

Wyniki tegorocznych badań i konsultacji prowadzonych przez zespoły specjalistyczne wskazują na to, że taki spójny, przemyślany program jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. O ile bowiem w medycynie naprawczej zauważalny jest wyraźny postęp, o tyle w profilaktyce niewiele się zmienia. Z badań ankietowych, a także rozmów z pacjentami wynika, że poziom wiedzy na temat zagrożeń będących konsekwencją chorób cywilizacyjnych i zaburzeń, zwłaszcza tych najczęściej występujących w starzejącym się społeczeństwie, jest wysoce niewystarczający. Znaczny odsetek Polaków nie ma pełnej świadomości, jak ważne dla zachowania dobrej kondycji i zdrowia jest wykonywanie badań kontrolnych. Podczas poprzednich, tegorocznej i przyszłych naszych akcji oraz podobnych działań prowadzonych na różną skalę przez innych nie zbadamy wszystkich, nie dotrzemy do każdej miejscowości. Jestem jednak głęboko przekonany, że możemy mieć realny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych Polaków. Rodacy często nie wiedzą, jakie badania należy powtarzać w trosce o swoje zdrowie albo – gdzie można je wykonać. Zwłaszcza w mniejszych miastach Polski profilaktyka zdrowotna jest obszarem, w którym mamy wyjątkowo dużo do zrobienia.

Kolejny rok badań i konsultacji potwierdził więc to, o czym mówiliśmy podczas wcześniejszych debat w Senacie RP i o czym coraz częściej dyskutuje się na wielu konferencjach dotyczących opieki medycznej i służby zdrowia. W obliczu zmian demograficznych trzeba zbudować w Polsce całoroczny program, dzięki któremu poprawi się kondycja zdrowotna Polek i Polaków, a coraz większa grupa polskich seniorów będzie miała większe szanse na zachowanie fizycznej i psychicznej sprawności. Wdrożenie takiego programu uważam dzisiaj za konieczność oraz obowiązek. Wynika on choćby z przyrzeczenia lekarskiego („przyrzekam, według najlepszej mej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom”). Ale nie tylko. Uważam, że wspólnym obowiązkiem jest dbanie o dobro społeczeństwa naszego kraju, który – o czym pamiętamy! – obchodzi właśnie 100-lecie odzyskania niepodległości. Myślę, że pracując nad „Wielospecjalistycznym programem przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i wsparcia zdrowia Polaków”, godnie uczcimy nasze wielkie narodowe święto.

Henryk Skarżyński

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności