Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Zdrowie Polaków – AGENCJA-INFORMACYJNA.COM, 13.11.2019

Zdrowie to temat, który interesuje każdego, budząc emocje. To najlepiej wyjaśnia intencje organizatorów I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”, „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość”. – Wyjaśnia prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy polki otolaryngolog. – „W dyskusji o zdrowiu nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu. (…) Organizację Kongresu „Zdrowie Polaków 2019” zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały „Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”. W programie I Kongresu debaty plenarne „Zdrowie Polaków z perspektywy Ministrów Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej”, „Wpływ ekonomii i gospodarki na zdrowie Polaków”, „Strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków”, „Medyczna Racja Stanu – co się udało, co przed nami”, „Działania instytutów medycznych wspierające zdrowie Polaków” i „Największe zagrożenia zdrowotne dla naszego społeczeństwa”. Ponadto zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych takich jak: „Nauka dla społeczeństwa”, „Nauka i inicjatywy samorządowe w budowaniu świadomości prozdrowotnej młodego pokolenia Polaków”, „Nowe technologie i osiągnięcia w specjalnościach chirurgicznych”, „Promocja zachowań prozdrowotnych Polaków”, „Skuteczność organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zdrowia Polaków”, „Rozwój terapii zachowawczych w wybranych dziedzinach medycznych”, „Zdrowie Polaków – oczekiwania pacjentów”, „Wyzwania w zakresie zdrowia publicznego i środowiskowego”, „Postępy i wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów”, „Postępy i wyzwania w leczeniu chorób serca i naczyń”, „Wyzwania medycyny wieku rozwojowego”, „Postępy w leczeniu chorób narządów zmysłów”, „Postępy i osiągnięcia w położnictwie, ginekologii i neonatologii”, „Badanie dobrostanu Polaków – stan obecny, wyzwania”, „Stomatologia zachowawcza i operacyjna”, „Rola dziennikarza w kształtowaniu postaw prozdrowotnych”

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności