Kontrast:     Rozmiar tekstu: A A+ A++

Eksperci

Prof. Mirosław Jarosz

gastrolog

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

Według szacunków IŻŻ w ciągu ostatnich ponad 20 lat 313 tys. osób w Polsce uniknęło zachorowania na nowotwory i to takie, w których rokowania są najgorsze – szansa przeżycia 5 lat wynosi do 10–25 proc. (do tej grupy najgroźniejszych chorób należą m.in.: rak żołądka, przełyku, pęcherzyka żółciowego, trzustki, wątroby, płuca). To najlepszy wynik w Europie. W różnych krajach europejskich obserwuje się zahamowanie wzrostu zachorowalności na te typy nowotworów, jednak nie w takim wymiarze jak w Polsce. Przyczyniło się do tego kilka czynników. Jedną z przyczyn jest zmiana nawyków żywieniowych Polaków – spadek spożycia czerwonego mięsa i jego przetworów (trzy lata temu Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ogłosiła raport wskazujący na kancerogenne działanie czerwonego mięsa i przetworzonych produktów mięsnych), tłuszczów zwierzęcych, cukrów prostych i soli, przy jednoczesnym wzroście spożycia warzyw i owoców, tłuszczów roślinnych, kawy oraz zmniejszeniu palenia tytoniu. W profilaktyce nowotworów nadal dużym problemem jest wzrost częstości występowania otyłości oraz wzrost spożycia alkoholu, a także wciąż zbyt wysokie spożycie czerwonego mięsa oraz soli i słodyczy, przy jednocześnie niskim spożyciu produktów mlecznych i ryb oraz małej zawartości błonnika w diecie. Niepokojącym zjawiskiem jest też coraz częstsze palenie tytoniu przez kobiety. Walka ze złymi nawykami żywieniowymi oraz otyłością jest zatem konieczna, na przykład dzięki projektom promującym racjonalne żywienie, także wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Szacunki pokazują, że wspomniane zmniejszenie zachorowalności na nowotwory w Polsce przyniosło ponad 9 mld złotych oszczędności. Gdyby choć 1 mld przeznaczyć obecnie na edukację żywieniową, to efekty zdrowotne byłyby być może jeszcze lepsze. Instytut Żywności i Żywienia udowodnił, że skuteczna walka z otyłością jest możliwa. W projekcie „Zachowaj równowagę”, realizowanym w ramach szwajcarsko-polskiej współpracy, w ciągu dwóch lat 10 proc. polskich uczniów objęto programem certyfikacji placówek edukacyjnych „Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Program spowodował nie tylko spowolnienie narastania nadwagi i otyłości, lecz także jej wyraźny spadek (o 3 proc. w szkołach podstawowych). W wyniku realizacji tego programu nadwagi i otyłości uniknęło 8 tys. uczniów. To ogromna korzyść dla zdrowia dzieci i młodzieży oraz inwestycja w zdrowie najmłodszego pokolenia Polaków.

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności